Als je voor een grote uitgave staat, maar niet over het nodige budget beschikt, kan een lening een uitkomst zijn. Maar een lening moet verantwoord en veilig zijn. Klop daarom eerst bij ons aan voor advies.

Verantwoord lenen

Een lening is verantwoord als je rente en aflossing kunt betalen zonder in financiële problemen te komen. Ons adviesgesprek beginnen we daarom met een analyse van je situatie. Is een lening echt de beste oplossing om je wens te vervullen? Hoe is de balans tussen je inkomsten en uitgaven? Welke leenvorm past bij je bestedingsdoel? Is het handig om leningen samen te voegen? Wij rekenen bovendien uit hoeveel je kunt lenen en wat de lening je per maand kost.

Veilig lenen

Niet iedere lening is veilig. Zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) regelmatig voor onbetrouwbare aanbieders van flitskredieten. Een flitskrediet is een (kleine) lening die binnen drie maanden terugetaald moet worden. Sommige aanbieders houden zich niet aan de wettelijke regels en de AFM heeft ook al enkele malen boetes uitgedeeld. Soms heeft een aanbieder geen vergunning van de AFM om consumentenkrediet te verschaffen, soms worden er veel te hoge kosten in rekening gebracht. Of leners moeten vooraf geld betalen, bedoeld als verzekeringspremie. Het kan dan zijn dat je na de betaling niets meer hoort en je jouw geld kwijt bent.

Kies voor een verantwoorde en veilige lening en laat je door ons adviseren.

Leenvormen

Je kunt kiezen uit verschillende leenvormen:

Persoonlijke lening
Je spreekt af hoeveel je leent en binnen welke termijn je dit bedrag aflost. De rente en de aflossing per maand staan voor de hele looptijd vast. Je maandelijkse kosten blijven dus stabiel en je weet precies wanneer de lening afgelost is. Flexibel is de lening niet, je mag in principe niet voortijdig aflossen.

Voordeel

  • Duidelijkheid, je weet precies hoeveel je betaalt en hoe lang de looptijd is.

Nadelen

  • Als je tussentijds wilt aflossen, moet je meestal een boete betalen.
  • De rente is meestal hoger dan bij een doorlopend krediet

Doorlopend krediet
Je spreekt een maximum leenbedrag af en mag tot deze grens onbeperkt geld opnemen. Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en kan dus gedurende de looptijd stijgen of dalen. Een voordeel is dat je altijd kosteloos kunt aflossen.

Voordelen

  • Zolang het maximum niet bereikt is, kun je altijd geld opnemen.
  • Boetevrij aflossen is mogelijk.
  • Rente is variabel en vaak wat lager dan de vaste rente.

Nadeel

  • De rente is variabel en kan dus plotseling stijgen.

Registratie BKR

Bij het aanvragen van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet zijn wij wettelijk verplicht informatie op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Sinds 1 december 2016 krijgt iedereen die een maand lang meer dan 250 euro rood mag staan een registratie bij het BKR. Je persoonlijke lening wordt ook geregistreerd bij het BKR. Dat kan van invloed zijn als je bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten.

Lenen voor een verbouwing

Is je huis toe aan een opknapbeurt maar heb je onvoldoende financiële armslag? Dan is het zeker de moeite waard om een lening te overwegen. De rente die je betaalt is namelijk fiscaal aftrekbaar als je het geld besteedt aan onderhoud of verbetering van de woning. Wij gaan voor je na welke leenvorm het beste past bij je verbouwingsplannen. Dat kan een ‘gewone’ lening zijn of een tweede hypotheek.

Tweede hypotheek
Je kunt voor je verbouwing een extra hypotheek afsluiten. Het voordeel is dat de hypotheekrente vaak lager ligt dan bij een gewone lening. Het nadeel is dat de lening een lange looptijd heeft, wat weer duurder is. Of een geldverstrekker je een tweede hypotheek wil geven hangt af van de marktwaarde van je woning na de verbouwing, de hoogte van je inkomen en de al lopende hypotheeklasten. De tweede hypotheek moet na maximaal 30 jaar helemaal afgelost zijn. Het is dus een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek .
Voor een tweede hypotheek kun je meestal alleen terecht bij je huidige hypotheekverstrekker. Je moet bovendien rekening houden met advieskosten, notaris- en taxatiekosten en eventueel kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie .

Persoonlijke lening
De rente van een persoonlijke lening is vaak hoger dan van een tweede hypotheek. Maar je kunt de lening in korte tijd, bijvoorbeeld in vijf jaar, aflossen. Meestal betaal je geen advieskosten of taxatie- en notariskosten. De rente over een persoonlijke lening is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hiervoor moet je onder andere het aflossingsschema voorleggen aan de Belastingdienst.
Of je in aanmerking komt voor een persoonlijke lening hangt af van je inkomen, je woonlasten en eventueel andere financiële verplichtingen. Bij overlijden wordt (een gedeelte van) de lening vaak kwijtgescholden.